Çorba


Çorba

Kana kuvvet, göze fer, batna cilâdır çorba

İllet-i cûa devâ, mahz-i gıdâdır çorba

Âlemin sevgilisi dense sezâdır çorba

Ağniyâ dostu, muhibb-i fukarâdır çorba

————————————- Ahmet Râsim

 

batn: Karın

illet: Hastalık

cû: Açlık

âlem: Dünya

sezâ: Uygun

ağniyâ: Zenginler

muhib: Dost, sevilen

fukarâ: Fakirler